Leírás

Évfolyam: 7-8.
Versenyévad: 2009/2010
Forduló: megyei írásbeli
NAT műveltségi terület: Földünk-környezetünk
Témakör: országismeret
Könyvtárhasználati tudáselem: ;konkrét információ keresése;betűrend
Feladattípus: választás;sorrendezés (betűrend, időrend)
Feladat szövege: A magyarországi vasúttal elérhető helységek térképének összeállításához szükséges tudni, hogy a következő helységek közül: Melyiket nem lehet vonattal elérni? Melyik van a Duna-Tisza közén? Mi a hiba a felsorolás betűrendjében?
  Feladatlap   MegoldĂłkulcs