Leírás

Évfolyam: 7-8.
Versenyévad: 2009/2010
Forduló: megyei írásbeli
NAT műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom
Témakör: vasút szótan
Könyvtárhasználati tudáselem: konkrét információ keresése;információfeldolgozás
Feladattípus: kérdés-válasz;választás
Feladat szövege: A közlekedés történeti tárlóban bemutatott tárgyakhoz, szükség van a szavak magyarázatára. Ezek a szavak vasútépítéssel, vasúti közlekedéssel kapcsolatosak. Nézz utána jelentésüknek! Adj rövid szómagyarázatot, majd válaszolj néhány kérdésre! a) Melyik szó régies? b) Melyik szerepel az idegen szavak szótárában? c) Melyik görög eredetű?
  Feladatlap   MegoldĂłkulcs