Leírás

Évfolyam: 7-8.
Versenyévad: 2018/2019
Forduló: országos szóbeli
NAT műveltségi terület: Ember és társadalom;Művészetek
Témakör: hatalom, demokrácia, esély, egyenlőség, szabadság, oktatás, jog, politika, nők, Czinka Panna, Zrínyi Ilona, Brunszvik Teréz, Bédy-Schwimmer Rózsa, Bányai Júlia, Hugonnai Vilma, Magyar mesék lázadó lányoknak, gondolattérkép, forráskritika, életrajz
Könyvtárhasználati tudáselem: dokumentumtípusok tartalmi jellemzői;dokumentumtípusok formai jellemzői;online források;indirekt tájékoztató eszközök;forráshasználat;információfeldolgozás;szövegalkotás;jegyzetelés, vázlatkészítés;hivatkozás, irodalomjegyzék készítés;forráskiválasztás
Feladattípus: választás;fogalommagyarázat;csoportosítás;értelmezés (szöveg, kép ...);érvelés
Feladat szövege: A kezedben tartott Magyar mesék lázadó lányoknak c. könyv olyan nőkről szól, akik valami különlegeset tettek a hagyomány, a hatalom ellenében is. Élni akartak emberi jogaikkal, ennek jegyében saját döntéseik mentén élték életüket. A kötet a szépirodalom és az ismeretközlő irodalom határán mozog, hivatkozásokat nem tartalmaz. A hiteles, ellenőrizhető információk viszont fontosak, különösen életutak értékelése során. A hiteles tájékoztatás és széleskörű tájékozódás a demokrácia egyik alapja. Segíts a könyvet forrásokkal kiegészíteni és egyúttal rávilágítani a forráskritika fontosságára! Czinka Panna / Zrínyi Ilona / Brunszvik Teréz / Bédy-Schwimmer Rózsa / Bányai Júlia / Hugonnai Vilma A te feladatod a könyvben szereplő fenti személy életével kapcsolatban egy gondolattérkép elkészítése. Ebben ki kell emelned a hatalomhoz és demokráciához köthető életeseményeket, azokat pedig forrásokkal kell alátámasztanod. Mindezen keresztül pedig be kell mutatnod a források sokféleségét, jellemzőit is. A feladatod egy gondolattérkép elkészítése, melyen a következők szerepelnek: 1. Olyan, a demokráciával és a hatalommal kapcsolatos fogalmak, melyek az adott személy életét jellemzik.  Az ebben való elindulást segítheti az alábbi szófelhő. 2. Olyan életesemények, jellemzők, amelyek a fentiekkel való kapcsolatot bizonyítják (3 db).  Most csak a témához kapcsolódó életrajzi elemek fontosak. Elhelyezhetsz mást is, ha szükségesnek látod az értelmezéshez,  de a demokrácia és a hatalom legyen a fókusz! 3. Mit jelenthetnek nekünk ma az adott személy eszméi, cselekedetei?  Ennél a kérdésnél is maradj a hatalom és a demokrácia témakörében!  Pl.: Mit ért el, ami ma is kihat az életünkre? Miben lehet példa, ellenpélda? stb. 4. Források (4 db)  A hitelesség jegyében a kezedben tartott könyvön túli forrásokra is támaszkodj az adott életrajzi adat megerősítésében!  Legyen köztük  nyomtatott és nem nyomtatott forrás,  kézikönyv és nem kézikönyv is!  Ezeket is helyezd el a gondolattérképen!  Kösd össze az életrajzi adatokkal!  Cél, hogy ne csak a forrásokra, hanem a forráskritika szempontjaira is felhívd a figyelmet, így a forrásokat ebből a szempontból is jellemezd!  Mindegyiket legalább három forrásértékelési szempontból jellemezd!  Ne feledd, az is információ, ha nincs információ!  A forrásokról szakszerű bibliográfiai hivatkozást adj!  Ezek esztétikus és hangsúlyozást segítő elhelyezésében (is) lehetsz kreatív. Rendelkezésedre álló idő: 5 perc Munkád bemutatása, megvédése közben a zsűrit nem elsősorban az adott személy élete érdekli, hanem a munkád szempontjai, döntéseid indoklása, így a következő kérdésekre mindenképpen térj ki:  A Magyar mesék lázadó lányoknak c. könyv adatainak hitelessége, használhatósága.  A források keresésének és kiválasztásának szempontjai, azok indoklása. Konkrétabban:  Milyen tájékoztató eszközöket használtál? Melyik volt a leginkább a segítségedre?  A válogatás során milyen szempontokat, elveket vettél figyelembe?  A források értékelési, kritikai szempontjainak (amiket a gondolattérképen megjelenítettél) indoklása. Döntéseidet minden esetben indokold!
  Feladatlap   MegoldĂłkulcs